Mumbai – Chennai Road Trip

My wife and I did a roadtrip from Mumbai – Trichy – Chennai – Mumbai in our Alto K10 car. Route: Thane – Pune – Satara – Kolhapur – Belgaum – Hubli – Davangere – Chitradurga – Tumkur – Bangalore – Krishnagiri – Namakkal – Srirangam – Thanjavur – Kumbakonam – Chidambaram – Chennai – Bangalore – Tumkur – Chitradurga – Davangere – Hubli – … Continue reading Mumbai – Chennai Road Trip